BLOG BY BRANDEX KULTHORN CO.LTD. 5 อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความเย็น | กุลธร บจก.

5 อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความเย็น | กุลธร บจก.

อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความเย็น

1. Evaporator หรือคอยล์เย็น
คอยล์เย็น (Evaporator) มีหน้าที่สำคัญและเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนจากบริเวณที่ต้องการทำความเย็น ทำหน้าที่ควบคู่ไปกับสารทำความเย็นหรือที่เรียกว่าน้ำยาแอร์นั้นเอง

2. Compressor หรือเครื่องอัดไอ
เครื่องอัดไอเมื่อสารทำความเย็นในสถานะที่เป็นไอไหลออกมาจากคอยล์เย็นหน้าที่ของเครื่องอัดไอคือการดูดเอาสารทำความเย็นในรูปแบบที่เป็นไอสามารถอัดให้มีความดันที่สูงขึ้นก่อนที่จะส่งไปควบแน่นต่อที่คอนเดนเซอร์หรือคอยล์ร้อน

3. Condenser หรือคอยล์ร้อน
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจากไอเป็นของเหลว เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น เพื่อช่วยควบแน่นสารทำความเย็นที่มีสถานะเป็นไอให้กลับมาเป็นของเหลวอีกครั้ง

4. Expansion Valve วาล์วลดความดัน
วาล์วลดความร้อน  คือ ส่วนสุดท้ายของการทำความเย็นมีหน้าที่เพื่อช่วยทำให้ความดันและอุณหภูมิของสารทำความเย็นลดลงของสารทำความเย็นที่ส่งมาจากคอยล์ร้อน

5. Refrigerant สารทำความเย็น
สารทำความเย็นสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นไอจะดูดความร้อนจากบริเวณใกล้เคียงเข้ามา ณ คอยล์เย็น และคายความร้อนเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวอีกครั้ง ณ คอยล์ร้อน

อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น

บริษัท กุลธร จำกัด
       กุลธรได้มีส่วนสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทําความเย็นของ ไทย ให้ก้าวจากการเป็นประเทศผู้นําเข้าสินค้า ไปสู่การผลิตขึ้นใช้เอง และการผลิตเพื่อส่ง ออก จนปัจจุบันประเทศไทย กลายเป็นผู้ส่งออกสินค้า ประเภทเครื่องปรับอากาศเครื่อง ทําความเย็นรายหลัก รายหนึ่งของโลก กุลธรเป็นผู้หนึ่งในกลุ่มผู้ริเริ่มนําเข้าสินค้าอะไหล่ที่มี คุณภาพจากต่างประเทศ มาตั้งแต่แรกที่เปิดดําเนินการในปี ๒๕๐๘ โดยได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นตัวแทน จําหน่าย มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์และชิ้นส่วน เครื่อง ทําความเย็น จากผู้ผลิตชั้นนําของโลก กุลธรเป็นผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเป็น รายแรก ของประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีของบริษัท เทคัมเช่จากประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ผลิต คอมเพรสเซอร์ระบบโรตารี่รายแรกของประเทศไทย

บริษัท กุลธร จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายคอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น จำหน่ายวาล์ว โซลินอยด์วาล์ว ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม
– คอมเพรสเซอร์ Compressor และเครื่องทำความเย็น
– ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำแซร์ ปั๊มน้ำ SEAR ปั๊มน้ำคุณภาพนำเข้าจากประเทศอิตาลี
– รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ และแบบเข็น
– คอนแดนซิ่งยูนิต
– อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ มอเตอร์ ใบพัด ล้อพัดลม
– ฟิลเตอร์ ไดเออร์ (Drier)
– วาล์ว
– โซลีนอยด์วาล์ว
– ไดอะแฟรมวาล์ว
– แผงระบายความร้อน รังผึ้งระบายความร้อน

 

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท กุลธร จำกัด
kulthorn.brandexdirectory.com
www.kulthorneng.com

____________________________________________________

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace
www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ
www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์
www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก
www.kasetthaibrand.com
เว็บรวมสินค้าเกษตรและผู้ประกอบการเกษตร

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,