Category: A BROTHERS CO. LTD.

ปั้นจั่น มีกี่ประเภท ? | เอ บราเดอร์ บจก.


ปั้นจั่น เอ บราเดอร์        ปั้นจั่น คือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ยกสิ่งของวัสดุที่มีน้ำหนักมากหรือลดวัสดุและเคลื่อนย้ายในแนวนอนส่วนใหญ่จะใช้สำหรับยกของหนักมีรูปร่างแข็งปั้นจั่นใช้เคลื่อนย้ายวัสดุขึ้นลงในแนวดิ่งสามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีตามความเหมาะสมของงานปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดเนื่องจากข้อจำกัดของโครงสร้างและการติดตั้งทำให้สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุไปในแนวทางเดินของปั้นจั่นเท่านั้น การใช้ปั้นจั่นอย่างปลอดภัย 1. การยึดของที่ต้องการยกต้องมีความแน่นหนาและมีน้ำหนักที่เหมาะสม 2.ควรมีการใช้สลิงในการควบคุมบังคับทิศทางการหมุนของวัสถุที่ต้องการยก 3.ของที่จะยกจะต้องไม่ถูกยึดติดกับอะไร หรือถูกสิ่งอื่นทับอยู่

ประโยชน์ของรอกไฟฟ้า | เอ บราเดอร์


ประโยชน์ของรอกไฟฟ้า       รอกไฟฟ้าเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ เพราะมีความปลอดภัยในการใช้งานสามารถเคลื่อนย้านสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่อนแรงเป็นอย่างมากและยังสะดวกต่อการทำงานย้ายสิ่งของโดยที่ไม่ต้องอาศัยคนจำนวนมากในการขนย้าย ขึ้นชื่อว่า รอกไฟฟ้า เป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิ์ภาพในการใช้งานสูงสามารถยกวัตถุขนาดใหญ่ขึ้นที่ราบสูงได้แถมยังทำงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รอกมิตซูบิตชิ รุ่น U •  ควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ •  เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง

รอกสลิงไฟฟ้า มีข้อดีอะไรบ้าง ? | บริษัท เอ บราเดอร์ จำกัด


      รอกสลิงไฟฟ้า เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ใช้งานง่าย สะดวกและยังติดตั้งรวดเร็วปลอดภัย เหมาะสำหรับงานยกย้ายสินค้า นิยมใช้ในงานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรม โรงกลึง โรงงานแปรรูปอาหารทะเล อู่ซ่อมรถยนต์ และอื่นๆ การเลือกใช้ รอกสลิงไฟฟ้า