Category: A.D.S PACKAGING LAB CO. LTD.

บริการยิงบาร์โค้ดลงบนผลิตภัณฑ์ โดย เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ บจก.


บริการยิงบาร์โค้ดลงบนผลิตภัณฑ์ รับยิงบาร์โค้ด        บาร์โค้ด (Barcode) มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุกิจทางด้านความงามและด้านสุขภาพ ทำให้ขั้นตอนการซื้อขายสินค้า มีความสะดวก รวดเร็วทันใจ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการสินค้าจะมีความสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเราใช้ระบบอัตโนมัติในการตัดยอดลูกค้า ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าย้อนหลัง รวมทั้งวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และยกระดับสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (มอก.) และเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์