Category: ABPON CO. LTD.

คุณสมบัติพียูโฟมสเปรย์มีอะไรบ้าง โดย แอบปอน บจก.


โคริ พียูโฟม โฟมอเนกประสงค์       KORI PU FOAM คือ พียูโฟม (โพลียูรีเทนโฟม) อเนกประสงค์ชนิดสเปรย์โฟม ใช้สำหรับอุดรอยรั่วช่วยเก็บเสียง และเป็นฉนวนกันความร้อน-เย็นใช้อุดช่องว่างของวงกบ ประตู หน้าต่างและรูต่างๆ นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ