Category: ABPON CO.

การเลือกขนาดสกรูให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดย แอบปอน บจก.


ประโยชน์ของสกรู      สกรู หรือ ตะปูควง เป็นเครื่องกลผ่อนแรงชนิดหนึ่ง มีรูปร่างคล้ายบันไดเวียนรอบแกน ใช้ยกวัตถุหนักขึ้นสู่ที่สูง โดยแรงความพยายามเคลื่อนที่เป็นวงกลมขณะที่แรงความต้านทานเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง ดั่งรูปที่ปรากฏอยู่ข้างบน และหน้าที่ของสกรูมีอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง คือ ยึดติดและเชื่อมโยง