Category: BOONYIUM AND ASSOCIATES CO. LTD.

ลักษณะของบอยเลอร์หรือเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ดี โดย บุญเยี่ยมและสหาย บจก.


บอยเลอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ? บอยเลอร์ แต่ละแบบ มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันออกไป ซึ่งบอยเลอร์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้       – โครงสร้างของบอยเลอร์มีความแข็งแรงและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม – ปลอดภัยในการใช้งาน – อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้กับบอยเลอร์ ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับหม้อน้ำโดยตรง