Category: C.C.M. SERVICE LTD. PART.

คาปาซิเตอร์ ตัวเก็บประจุ มีกี่แบบอะไรบ้าง โดย ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.


คาปาซิเตอร์ (capacitor) มีกี่แบบอะไรบ้าง         ตัวเก็บประจุ หรือ คาปาซิเตอร์ (Capacitor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่เก็บพลังงานในสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน บางครั้งเรียกตัวเก็บประจุนี้ว่า คอนเดนเซอร์ (condenser)