Category: C.C.M. SERVICE LTD. PART.

5 วิธีการดูแลรักษาปั๊มน้ำ โดย ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.


การดูแลรักษาปั๊มน้ำให้มีการใช้งานที่ยาวนาน        – ควรตรวจเช็คปั๊มน้ำของท่านทุกครั้งหลังใช้งาน หากไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำเป็นเวลาควรปิดวาล์วน้ำให้สนิท ถอดปลั๊กไฟเพื่อปิดการทำงานของปั๊มให้เรียบร้อย – หากต้องการที่จะล้าง ผักผลไม้ หรือภาชนะ ต่างๆ ควรรองน้ำไว้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้จาก๊อกโดยตรง แค่นี้ก็สามารถช่วยลดการทำงานของปั๊มน้ำได้แล้ว

คาปาซิเตอร์ ตัวเก็บประจุ มีกี่แบบอะไรบ้าง โดย ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.


คาปาซิเตอร์ (capacitor) มีกี่แบบอะไรบ้าง         ตัวเก็บประจุ หรือ คาปาซิเตอร์ (Capacitor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่เก็บพลังงานในสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน บางครั้งเรียกตัวเก็บประจุนี้ว่า คอนเดนเซอร์ (condenser)