Category: CHAROENSAP KHRUEANGCHANG CO.

เครื่องชั่งรถบรรทุก

ทำไมต้องมีเครื่องชั่งรถบรรทุก


เครื่องชั่งรถบรรทุกมีความสำคัญอย่างไร      เมื่อขับรถบนทางหลวงหลายท่านคงเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใด รถบรรทุกถึงต้องช่างน้ำหนัก แล้วสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกเอาไว้ทำอะไร บทความนี้เราหาคำตอบมาให้ท่านแล้ว สถานีตรวจสอบน้ำหนักหรือที่เรามักเรียกว่าด่านช่างน้ำหนัก อยู่ในสังกัดกรมทางหลวงเพื่อตรวจสอบน้ำหนักของรถบรรทุกทั่วประเทศที่สัญจรบนทางหลวง โดยด่านช่างน้ำหนักมีวัตถุประสงค์ดังนี้ – เพื่อรักษาทางหลวงและถนน ให้เป็นไปตามโครงสร้าง – เพื่อยืดอายุการใช้งานของทางหลวงให้ยาวนานขึ้น –

เครื่องชั่งรถบรรทุก

พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด


ข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำหนักรถบรรทุกที่คุณควรรู้             สำหรับรถบรรทุกที่เราเห็นตามท้องถนนอยู่ทุกวัน ทราบหรือไม่ว่ารถบรรทุกต้องทำตามกฎหมายที่มากกว่ารถประเภทอื่นๆ เพราะด้วยเป็นรถขนาดใหญ่ บรรทุกสิ่งของเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างถนนได้มากกว่ารถประเภทอื่นๆ และอุบัติเหตุที่อาจจะสร้างความเสียหายแก่ผู้ที่ใช้ทางสัญจรเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีกฎมาควบคุมรถบรรทุกนั่นเอง วันนี้เราจึงรวบรวมข้อกำหนดที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่หาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ดังนี้ 

เครื่องชั่งรถบรรทุก

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่


เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่เหมาะกับการใช้งานอย่างไร          เครื่องชั่งตั้งพื้นเป็นเครื่องชั่งที่เหมาะกับการชั่งน้ำหนักที่มีน้ำหนักมาก ถูกใช้งานที่หลากหลายเช่น ชั่งเศษโลหะ วัสดุรีไซเคิล ชั่งพาเลทสินค้า กล่อง ภาชนะอื่นๆได้มากมาย มักพบได้ตามโกดังเก็บสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเครื่องชั่งแบบตั้งพื้นมีการใช้งานที่หลากหลาย ดังนั้นเครื่องชั่งตั้งพื้นจึงมีรุ่นต่างๆที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน บางรุ่นมีขายึดผนัง บางรุ่นสามารถนำค่าที่ได้ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล