Category: FOILMASTER (THAILAND) CO. LTD.

ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์ คืออะไร โดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.


ผลิต และจำหน่ายแสตมปิ้งฟอยล์ ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์       ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์ (Hot Stamping) คือ การปั๊มด้วยความร้อนให้แผ่นฟอยล์ไปติดบนชิ้นงานเป็นรูปตามแบบปั๊ม มีทั้งการปั๊มฟอยล์เงิน/ทอง ฟอยล์สีต่างๆ ฟอยล์ลวดลายต่างๆ ฟอยล์ฮาโลแกรม เป็นต้นสามารถเพิ่มความสวยงาม ช่วยเพิ่มมูลค่า และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า

ผลิต จำหน่ายลูกหมึกความร้อนพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุโดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.


ผลิตและจำหน่ายลูกหมึกความร้อนพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ หมึกพิมพ์ระบบความร้อน ชนิดของหมึกพิมพ์ แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้ 1. Liquid Inkjet คือ หมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำเป็นส่วนผสมหลัก สามารถแยกเป็น 3 ประเภท • หมึกพิมพ์แบบ

การใช้งานฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์แต่ละประเภท โดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.


การใช้งานฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์แต่ละประเภท       ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์ (Hot Stamping) เป็นการปั๊มด้วยความร้อนให้แผ่นฟอยล์ไปติดบนชิ้นงานเป็นรูปฟตามแบบปั๊ม มีทั้งการปั๊มฟอยล์เงิน/ทอง ฟอยล์สีต่างๆ ฟอยล์ลวดลายต่างๆ ฟอยล์ฮาโลแกรม เป็นต้นสามารถเพิ่มความสวยงาม ช่วยเพิ่มมูลค่า และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า นำเข้าฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์ จากโรงงานชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานสูงสุด