Category: FOUR SONS EASTERN STEEL CO.LTD.

รับซื้อเศษเหล็ก

การบดพลาสติกหนึ่งในกระบวนการแปรรูปพลาสติก | โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล บจก.


การบดพลาสติกคืออะไร  พลาสติกเหลือใช้อย่างขวดพลาสติก กระป๋องพลาสติก และเครื่องใช้ในครัวเรือน เมื่อต้องการนำมารีไซเคิล พลาสติกเหล่านั้นต้องผ่านกระบวนการหนึ่ง ที่เรียกว่า ‘การบดพลาสติก‘ โดยเป็นกระบวนการย่อยพลาสติกขั้นต้นผ่านเครื่องบดพลาสติกให้พลาสติกชิ้นใหญ่ เหลือขนาดที่เล็กลง เพื่อนำไปการรีไซเคิลพลาสติกเป็นขั้นตอนต่อไป   บริการรับจ้างบดพลาสติก โดยการแปรรูปพลาสติกมีดังนี้  –

รับซื้อเศษเหล็ก

เศษเหล็กขี้กลึงคืออะไร | โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล บจก.


มาทำความรู้จักกับเศษเหล็กขี้กลึงให้มากขึ้น  เศษเหล็กขี้กลึง   เศษเหล็กขี้กลึง ได้มาจากกระบวนการตกแต่งชิ้นส่วนวัสดุโลหะ จากการกลึงโลหะ การเจาะ การกัด การไส การหล่อชิ้นส่วนวัสดุโลหะ มีรูปร่างเป็นเกล็ดโดยสามารถนำเหล็กขี้กลึงไปต่อยอดเพื่อทำการแปรรูปเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  ทราบหรือไม่ว่าเหล็กเป็นวัสดุสำคัญที่เป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องด้วยเหล็กเป็นวัสดุในการผลิตเรือ ยานยนต์ เครื่องจักรกล