Category: J K GREEN PRODUCT CO. LTD.

ลักษณะการใช้งานอลูมิเนียมฟิลเตอร์ โดย เจ เคกรีน โปรดักส์ บจก.


จำหน่ายอลูมิเนียมฟิลเตอร์ แผ่นกรองฝุ่นเครื่องปรับอากาศ ลักษณะการใช้งานอลูมิเนียมฟิลเตอร์ – กรองฝุ่น กรองละอองน้ำมันได้ดีมาก สามารถนำไปตัดใส่ในกรอบอลูมิเนียม กรอบต่างๆ – Roll type, meter type, ALUMINIUM FRAME –

จำหน่ายผลิตภัณฑ์นาโน กำจัดเชื้อโรค ปลอดกลิ่น ปลอดเชื้อ โดย เจ เคกรีน โปรดักส์ บจก.


จำหน่ายผลิตภัณฑ์ NANO (นาโน) กำจัดเชื้อโรค ปลอดกลิ่น ปลอดเชื้อ          ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเกี่ยวกับการกำจัดเชื้อโรค เช่น ผลิตภัณฑ์ NANO (นาโน) ได้แก่