Category: JG DESIGN & BUILD CO. LTD.

JG DESIGN & BUILD CO. LTD.ข้อดีของเหล็กเซลลูล่าร์ บีม (Cellular Beam) โดย เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ บจก.


รับออกแบบ ผลิตและติดตั้งโครงสร้างเซลลูล่าร์ บีม Cellular Beam       เซลลูล่าร์ บีม มีรูปทรงและลักษณะโครงสร้างที่มีความปลอดภัยและทันสมัย Cellular Beam จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงเหล็กถัก (Truss) และยังรวมไปถึงค่าแรงและค่าสีในการผลิต