Category: KANGEN PROFESSIONALS CO. LTD.

วิธีการใช้งานกล้อง Bio-Well GDV โดย คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ บจก.


กล้อง Bio-Well GDV คืออะไร?          Bio-Well เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคนิค Electro-Photonic Imaging หรือ Gas Discharge