Category: KANGEN PROFESSIONALS CO.LTD.

จำหน่ายเครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ ไฮโปคลอรัสแอซิดวอเตอร์ โดย คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ บจก.


น้ำสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5 (Strong Acid Water pH 2.5) จากเครื่องกรองน้ำ โดยบริษัทอีนาจิก         น้ำสตรองเอซิดิกพีเอช

ผู้จัดจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำไอออนไนส์ เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า โดย คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ บจก.


บริษัท คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำไอออนไนส์ เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า ตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์             บริษัท คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำไอออนไนส์