Category: MAHATHON ELECTRIC LTD. PART.

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า | มหาธน อีเลคทริค


การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า          หากกล่าวถึง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และ อุปกรณ์ไฟฟ้า เรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตจะต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง และใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และต้องมีความรู้ความชำนาญในการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ใช้งานอย่างถูกวิธี ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้า

เคเบิ้ลแกลนด์ คืออะไร | มหาธน อีเลคทริค


เคเบิ้ลแกลนด์         เคเบิ้ลแกลนด์ นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่บีบรัดสายไฟให้แน่น ไม่ขยับเขยื้อน และแข็งแรง เพื่อป้องกันการขยับของสายไฟและความเสียหาย ซึ่งจะยึดติดกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามตู้คอนโทรลหรือกล่องสายไฟ นอกจากนี้ เคเบิ้ลแกลนยังมีส่วนช่วยในการป้องกันสภาวะแวดล้อมต่างๆ