Category: PHONGSUWAN GONDOLA (THAI) CO.LTD.

บริการกระเช้าสำหรับงานซ่อมแซมผนังอาคาร | กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย)


งานซ่อมแซมผนังอาคารโรงแรม อพาร์ทเมนต์           บริการกระเช้าสำหรับงานซ่อมแซมผนังอาคาร  โดย บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัดบริการลูกค้ามามากมายหลายโครงการ เช่น ตึกอาคารสูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

การใช้งานกระเช้าไฟฟ้าแบบตัวตรงอย่างปลอดภัย | บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด


การใช้งานกระเช้าไฟฟ้า ( กอนโดล่า ) อย่างปลอดภัย       การใช้งานกระเช้าไฟฟ้า ( กอนโดล่า ) อย่างปลอดภัย โดยลักษณะการใช้งานกระเช้าไฟฟ้าโดยการหย่อนลงมาจากดานฟ้าของอาคารที่มีความสูง เช่น

ผู้ให้บริการกระเช้าไฟฟ้า พร้อมบริการขนส่งและติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า


ทำไมต้องใช้ กอนโดล่า ?              การทำงานในที่สูง อาคารสูง เช่น เช็ดทำความสะอาดกระจก ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม ทาสี ขนของขึ้นที่สูง