Category: PHUNNARA STEEL CO.LTD.

8 ข้อดีของงานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท | พันธุ์นราโลหะการ บจก.


ผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้ง ท่อระบายอากาศ รางน้ำฝน ราวบันได ลูกหมุนระบายอากาศ ประตูรั้วแสตนเลส งานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท งานสเตนเลสทุกประเภท   8 ข้อดีของงานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท 1. น้ำหนักเบากว่ากระเบื้อง 2.

มาทำความรู้จักกับลูกหมุนระบายอากาศกัน | พันธุ์นราโลหะการ


ข้อควรรู้เกี่ยวกับลูกหมุนระบายอากาศ         การใช้ลูกหมุนในการระบายอากาศเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการระบายอากาศ และช่วยลดงบประมาณในการจ่ายค่าไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันอุณหภูมิของโลกเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้อุณหภูมิภายในอาคารเพิ่มสูงขึ้นตาม ฉะนั้นการใช้ลูกหมุนระบายอากาศภายในอาคาร ก็เป็นส่วนที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่ง เพื่อลดปริมาณอุณหภูมิให้กับสิ่งก่อสร้างภายในตัวอาคาร โดยการหมุนเวียนอากาศจากภายในสู่ภายนอก ลูกหมุนระบายอากาศมีแบบธรรมดาและแบบใช้มอเตอร์ ซึ่งจะแบ่งประเภทตามลักษณะของการใช้งาน เช่น

ผู้ผลิตและรับติดตั้งราวกันตก | บริษัท พันธุ์นรา โลหะการ จำกัด


ข้อควรรู้เกี่ยวกับราวกันตก ราวกันตก เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอีกรูปแบบหนึ่งของสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน นอกจากจะสร้างความสวยงานให้กับตัวอาคาร บ้านเรือน ของเราและยังช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการพลัดตกก็ได้  ราวกันตกจะมีรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้สอดคล้องกับลักษณะของตัวบ้านให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ เพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้วัสดุในการติดตั้งที่มีคุณภาพ ความคงทนแข็งแรงและผสมผสานกับวัสดุอื่นๆได้อย่างลงตัว ดังนั้นเราควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับวัสดุในการติดตั้งในลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งานและการติดตั้งให้มากขึ้น  มาทำความรู้จักกับรูปแบบราวกันตก 1.ราวกันตกสแตนเลส เป็นราวที่ทำจากสแตนเลสทั้งหมด เนื่องจากสแตนเลสเป็นวัสดุที่ไม่ผุพังง่าย

ผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้ง รางน้ำฝน รับติดตั้งรางน้ำฝน | บริษัท พันธุ์นราโลหะการ จำกัด


ข้อควรรู้เกี่ยวกับลูกหมุนระบายอากาศ         การใช้ลูกหมุนในการระบายอากาศเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการระบายอากาศ และช่วยลดงบประมาณในการจ่ายค่าไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันอุณหภูมิของโลกเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้อุณหภูมิภายในอาคารเพิ่มสูงขึ้นตาม ฉะนั้นการใช้ลูกหมุนระบายอากาศภายในอาคาร ก็เป็นส่วนที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่ง เพื่อลดปริมาณอุณหภูมิให้กับสิ่งก่อสร้างภายในตัวอาคาร โดยการหมุนเวียนอากาศจากภายในสู่ภายนอก ลูกหมุนระบายอากาศมีแบบธรรมดาและแบบใช้มอเตอร์ ซึ่งจะแบ่งประเภทตามลักษณะของการใช้งาน เช่น