Category: S G SIAM CO.LTD.

โรงงานฉีดพลาสติก

กระบวนการฉีดพลาสติกจากโรงงานฉีดพลาสติกคุณภาพ | เอส จี สยาม บจก.


การฉีดพลาสติกคืออะไร  กระบวนการฉีดพลาสติก เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก อาศัยความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการทำเพื่อให้ได้พลาสติกที่มีรูปทรงตรงตามความต้องการในรูปแบบต่างๆ โดยกระบวนการฉีดพลาสติกเริ่มจาก การเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก เม็ดพลาสติกจะถูกหลอมละลายโดยความร้อนจนกลายเป็นของเหลว เครื่องฉีดพลาสติกจะทำการฉีดพลาสติกตามรูปแบบของแม่พิมพ์ที่กำหนด หลังจากนั้นทำหล่อเย็นและการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ก็จะได้พลาสติกรูปทรงต่างๆ ตามที่เราต้องการ รับฉีดพลาสติกตามตัวอย่าง ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องฉีดพลาสติก  – กรวยสำหรับใส่เม็ดพลาสติก

โรงงานฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติกคืออะไร | เอส จี สยาม บจก.


การขึ้นรูปพลาสติกโดยการฉีดพลาสติก          ในแต่ละวันเราใช้พลาสติกทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว พลาสติกนิยมถูกนำมาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก ถ้วยพลาสติก กล่องอาหารพลาสติก ทั้งแบบใช้แล้วทิ้งหรือแบบใช้ซ้ำ ในกระบวนการผลิตพลาสติก ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมในการฉีดพลาสติกให้เป็นรูปร่างต่างๆ โดยถูกนำมาใช้งานอย่างหลากหลายในหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานฉีดพลาสติก

มาทำความรู้จักกับหลอดพรีฟอร์มให้มากขึ้น | เอส จี สยาม บจก.


หลอดพรีฟอร์มสำหรับทำขวดพลาสติกแบบต่างๆ น้ำเป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต บรรจุภัณฑ์อย่าง ขวดพลาสติกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญไปด้วยเช่นกัน เพราะประโยชน์ของขวดพลาสติกคือ น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง สามารถป้องกันการผ่านของแก๊ส และสารเคมีได้เป็นอย่างดี โดยขวดน้ำพลาสติกที่เราเห็นกันอยู่นี้ เกิดจากการฉีดพลาสติกจากหลอดพรีฟอร์มจนกลายเป็นขวดพลาสติก ขวดน้ำปลา ขวดน้ำมัน แล้วทราบหรือไม่ว่าแล้วหลอดพรีฟอร์มคืออะไร