Category: S.V. FIBERGASS CO.LTD.

รับผลิตไฟเบอร์กลาส

คุณสมบัติที่ดีของเรือไฟเบอร์กลาส | เอส. วี. ไฟเบอร์กลาส บจก.


ทำไมเรือไฟเบอร์กลาสจึงเป็นที่นิยม  เรือเป็นพาหนะชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างที่ลอยน้ำได้ โดยตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วการที่เรือลอยน้ำเกี่ยวข้องกับความหนาแน่น โดยที่วัตถุที่สามารถลอยน้ำได้เป็นเพราะวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ และวัตถุใดที่จมน้ำเป็นเพราะความหนาแน่นมากว่าน้ำนั่นเอง ในปัจจุบันเรือมีหลากหลายลักษณะตามแต่ลักษณะการใช้งาน ที่มีทั้งเรือขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ในที่นี้เราจะพูดถึงเรือขนาดเล็กอย่างเรือไฟเบอร์กลาส ว่าเรือชนิดนี้ดีอย่างไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง บทความนี้เราหาคำตอบมาให้แล้ว  เรือไฟเบอร์กลาส เรือไฟเบอร์กลาสเป็นเรือขนาดเล็กถูกนำไปใช้งานอย่างหลากหลาย

รับผลิตไฟเบอร์กลาส

อุปกรณ์สวนน้ำที่ทำจากไฟเบอร์กลาสดีอย่างไร


ไฟเบอร์กลาสที่ให้ความเพลิดเพลินในสวนน้ำ               ประเทศไทยมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมาย แต่สถานที่ให้ความสนุก ความบันเทิง เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่า อย่างเช่นสวนน้ำ กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ทั้งในกลางแจ้งและในร่ม ล้วนเต็มไปด้วยความท้าทายของผู้เล่น ทั้งนี้เครื่องเล่นในสวนน้ำส่วนใหญ่ทำจากไฟเบอร์กลาส

รับผลิตไฟเบอร์กลาส

ไฟเบอร์กลาสแตกต่างกับพลาสติกอย่างไร


ข้อเปรียบเทียบระหว่างไฟเบอร์กลาสกับพลาสติก            ไฟเบอร์กลาส เมื่อถูกความร้อนหลอมละลายในอุณหภูมิที่สูงแล้ว จะถูกยืดผ่านรูขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดเป็นเส้นใย ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประโยชน์ของไฟเบอร์กลาส) ส่วนใหญ่แล้วไฟเบอร์กลาสมักนำมาใช้ในการผลิตประตู เรือ

รับผลิตไฟเบอร์กลาส

ประโยชน์ของไฟเบอร์กลาส


สาระน่ารู้เกี่ยวกับไฟเบอร์กลาส           ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) คือเส้นใยแก้ว ที่ถูกนำไปใช้เสริมแรงให้กับพลาสติก เรซิ่น และทำการขึ้นรูป ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ไฟเบอร์กลาสสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น เครื่องเล่นในสวนน้ำ เรือไฟเบอร์กลาส