Category: SHANTECH (THAILAND) CO.LTD.

ห้องเย็น

ระบบทําความเย็นนำมาใช้งานด้านใดบ้าง | ชาญเทค (ประเทศไทย) บจก.


ระบบทำความเย็น Refrigeration System ที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศ หรือแม้แต่เครื่องทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะมีหลักการที่ทำให้เกิดความเย็นเหมือนกัน นั่นคือการทำให้สารที่เป็นตัวกลางในการทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ ดูดความร้อนจากบริเวณรอบข้างทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นลดลงเกิดเป็นความเย็น ระบบทําความเย็นถูกนำมาใช้งานในด้านต่างๆดังนี้ – ระบบทำความเย็นด้านการผลิตอาหาร (Food Processing)

ห้องเย็น

เลือกห้องเย็นให้เหมาะกับการใช้งาน | ชาญเทค (ประเทศไทย) บจก.


สำหรับหลายๆ ธุรกิจที่ต้องใช้ห้องเย็นเพื่อการจัดเก็บสินค้า แช่สินค้า พักสินค้า หรือการขนส่ง ต่างก็ต้องเลือกห้องเย็นที่มีความเย็นที่เหมาะสมกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบของห้องเย็นที่มีความแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน ซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าห้องเย็นนั้นมีกี่ประเภทและแตกต่างกันอย่างไร เราจึงนำสาระดีๆ เกี่ยวกับห้องเย็นมาฝากเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจที่ต้องใช้งานห้องเย็นเพื่อเก็บสินค้า   ประเภทของห้องเย็นแบบต่างๆ 1. ห้องเย็นแช่แข็งลมเย็นจัด  ห้องเย็นสำหรับ