Category: SINMUNKONG BEARING CO LTD.

ตลับลูกปืน

ประโยชน์หลากหลายของตลับลูกปืน | สินมั่นคง แบริ่งส์ บจก.


ตลับลูกปืนถูกนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมด้านใดบ้าง             ตลับลูกปืน หรือ Bearing คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการรองรับการหมุนของเพลา ตลับลูกปืนมีหน้าที่ในการส่งแรงและพลังงานจากเพลาไปที่ฐานเครื่องยนต์ เพื่อลดแรงเสียดทาน และยังช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร ตลับลูกปืนถูกใช้งานอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมต่างๆดังนี้    ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก 

ตลับลูกปืน

หน้าที่ของตลับลูกปืนเม็ดเรียว | สินมั่นคง แบริ่งส์ บจก.


ตลับลูกปืนเม็ดเรียวคืออะไร              ตลับลูกปืนเม็ดเรียว หรือ แบริ่งส์ลูกปืนเม็ดเรียว (Taper Roller Bearings) เป็นตลับลูกปืนอุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง ตลับลูกปืนชนิดนี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถรับแรงทั้งแนวรัศมีและแนวแกนได้ ตลับลูกปืนเม็ดเรียวมีลูกกลิ้งเป็นลักษณะรูปทรงกรวย  สามารถรับแรงได้สองทิศทาง

ตลับลูกปืน

มาทำความรู้จักเกี่ยวกับประเภทของตลับลูกปืน


ตลับลูกปืนคืออะไร ตลับลูกปืน (Bearing) คืออุปกรณ์ที่ใช้รองรับในการหมุนของเพลา โดยหน้าที่ของตลับลูกปืนนั้นถ่ายทอดแรงที่เกิดขึ้นจากเพลาไปสู่ฐานเครื่องยนต์ และยังช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส ลดการสึกหรอ เป็นการช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องจักร ประเภทและคุณสมบัติของตลับลูกปืน 1.ตลับลูกปืนร่องลึก มีรางร่องลึกที่มีความละเอียดสูง ด้วยการสัมผัสระหว่างเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งนั้นทำให้ตลับลูกปืนร่องลึกสามารถรับแรงรุนได้สองทิศทาง เหมาะกับการนำไปใช้งานที่ต้องการความเร็วและความทนทาน ตลับลูกปืนประเภทนี้แยกส่วนไม่ได้  จึงเป็นที่นิยมที่นิยมและนำไปใข้งานค่อนข้างหลากหลาย 2.ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม