Category: SUBWARA TECHNOLOGY CO. LTD.

แอร์ตู้คอนโทรลตัวช่วยสำคัญในการระบายความร้อน โดย ทรัพย์วรา เทคโนโลยี บจก.


การระบายความร้อนด้วยแอร์ตู้คอนโทรล          การระบายความร้อนหรือระบายอากาศให้แก่ตู้คอนโทรล ตู้ที่มีไว้สำหรับควบควมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบไฟฟ้าหรือเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันตู้คอนโทรล ควบคุมระบบไฟฟ้ามีจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะพบตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือตามห้องเซิร์ฟเวอร์ และการที่ตู้คอนโทรลจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวช่วยทำให้ยืดอายุการใช้งานของตู้คอนโทรลใช้งานได้อย่างยาวนาน คือด้านระบบระบายอากาศ

พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า คืออะไร โดย ทรัพย์วรา เทคโนโลยี บจก.


พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า คืออะไร          พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า (Fan Motor) ทำหน้าที่ระบายความร้อนจากภายในของอุปกรณ์ โดยการหมุนของใบพัดทำให้เกิดความเย็นภายในอุปกรณ์และมอเตอร์ต่างๆ โดยมีการควบคุมและแลกเปลี่ยนความร้อนจากภายนอก พัดลมมอเตอร์ยังสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้ดี ทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ยาวนานขึ้น […] Continue Reading NMB

หน้าที่ของพัดลมระบายความร้อน (Cooling Fan) โดย ทรัพย์วรา เทคโนโลยี บจก.


หน้าที่ของพัดลมระบายความร้อน          พัดลมมอเตอร์ (Fan Motor) ทำหน้าที่ระบายความร้อนจากภายในของอุปกรณ์ โดยการหมุนของใบพัดทำให้เกิดความเย็นภายในอุปกรณ์และมอเตอร์ต่างๆ โดยมีการควบคุมและแลกเปลี่ยนความร้อนจากภายนอก พัดลมมอเตอร์ยังสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้ดี ทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ยาวนานขึ้น    

พัดลมระบายความร้อน NMB คุณภาพดี ราคาถูก โดย ทรัพย์วรา เทคโนโลยี บจก.


พัดลม NMB พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพ พัดลมระบายความร้อน NMB         พัดลม NMB เป็นพัดลมมอเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ในการระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ การหมุนของใบพัดลม NMB ทำให้เกิดความเย็นขึ้นภายในอุปกรณ์