Category: T.R.Y MACHINERY CO. LTD.

เลือกรถยกพาเลทอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน โดย ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ บจก.


การใช้งานรถยกพาเลทที่ถูกต้องและปลอดภัย        รถยกพาเลท หรือหลายท่านเรียกว่าแฮนด์ลิฟท์ เรามักจะพบได้ตามโกดังเก็บสินค้า ห้องสต็อกสินค้าตามโรงงานต่างๆ หรือในกระบวนการขนส่งสินค้า บทความนี้เราจะบอกวิธีการเลือกรถยกพาเลทให้เหมาะกับการใช้งานซึ่งมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันดังนี้ รถยกพาเลท รถลากพาเลททั้งแบบแมนนวล และรถยกพาเลทไฟฟ้า      

เลือกรถยกพาเลทอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน โดย ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ บจก.


การใช้งานรถยกพาเลทที่ถูกต้องและปลอดภัย        รถยกพาเลท หรือหลายท่านเรียกว่าแฮนด์ลิฟท์ เรามักจะพบได้ตามโกดังเก็บสินค้า ห้องสต็อกสินค้าตามโรงงานต่างๆ หรือในกระบวนการขนส่งสินค้า บทความนี้เราจะบอกวิธีการเลือกรถยกพาเลทให้เหมาะกับการใช้งานซึ่งมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันดังนี้ รถยกพาเลท รถลากพาเลททั้งแบบแมนนวล และรถยกพาเลทไฟฟ้า      

เลือกรถยกพาเลทอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน โดย ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ บจก.


การใช้งานรถยกพาเลทที่ถูกต้องและปลอดภัย        รถยกพาเลท หรือหลายท่านเรียกว่าแฮนด์ลิฟท์ เรามักจะพบได้ตามโกดังเก็บสินค้า ห้องสต็อกสินค้าตามโรงงานต่างๆ หรือในกระบวนการขนส่งสินค้า บทความนี้เราจะบอกวิธีการเลือกรถยกพาเลทให้เหมาะกับการใช้งานซึ่งมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันดังนี้ รถยกพาเลท        – ควรทราบว่าพื้นที่ในการทำงานเป็นแบบในร่มหรือกลางแจ้ง

บริษัท ที.อาร์.วาย. แมชีเนอรี่ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย ให้เช่าและบริการซ่อมรถอุตสาหกรรมที่ครบวงจร


บริษัท ที.อาร์.วาย. แมชีเนอรี่ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย ให้เช่าและบริการซ่อมรถอุตสาหกรรมที่ครบวงจร เพื่อใช้ในการยก ขนถ่าย ลำเลียงสินค้า ที่ใช้ในสำนักงาน และโดยเฉพาะโรงงานอุตสหกรรมต่างๆ นิยมใช้อย่างแพร่หลาย อาทิ รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift),