Category: TAOMUNGKORN (THAILAND) CO.LTD.

ข้อคำนึงถึงก่อนซื้อชุดสังฆทาน ? | เต่ามังกร (ประเทศไทย)


ชุดสังฆทานเต่ามังกร         สังฆทาน หมายถึง การให้ แบ่งปัน วัตถุสิ่งของปัจจัยสี่ ด้วยใจอันบริสุทธิ์แก่พระภิกษุรูปหนึ่งโดยความตั้งใจอุทิศให้เป็นของ(หมู่พระภิกษุหรือสงฆ์) ถวายตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา ซึ่งในปัจจุบันชุดสังฆทานนั้นมีหลากแบบให้เลือกซื้อโดยที่ไม่ต้องจัดหาเอง อาทิเช่น  ชุดสังฆทานแก้กรรม

ถวายเทียนพรรษาแล้วดีอย่างไร? | บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด 


อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา          เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน โดยการทำและแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีวันเข้าพรรษา