Category: THAI FILTER SUPPLY CO.LTD.

จำหน่ายฟิลเตอร์

ถุงกรองของเหลว หรือ Nylon Filter Bag คืออะไร | ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.


ถุงกรองของเหลว Nylon Filter Bag ดีอย่างไร  ถุงกรองของเหลว ถุงกรองของเหลว หรือ Nylon Filter Bag เป็นถุงกรองที่ช่วยในการกรองของเหลวและฝุ่น มีความละเอียดสูง สามารถทำความสะอาดได้ และไม่เกิดการอุดตันระหว่างการใช้งาน

จำหน่ายฟิลเตอร์

แผ่นกรองคาร์บอนดีอย่างไร | ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.


แผ่นกรองคาร์บอนตัวช่วยในการกรองฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ   แผ่นกรองคาร์บอน ในปัจจุบันสภาพอากาศเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มนุษย์มีการดำรงชีวิตที่ยากขึ้น ทั้งการเดินทาง การออกกำลังกายในที่สาธารณะ หรือแม้แต่กระทั่งอยู่ในบ้านเองก็ดี เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดฝุ่นควันมลภาวะ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การปล่อยของเสียจากอุตสาหกรรม มลภาวะทางคมนาคม ฝุ่นควันจากการก่อสร้างขนาดใหญ่สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดสภาพอากาศและฝุ่นควันรายล้อมรอบตัวเรา  ฝุ่นควันมลภาวะต่างๆ ทำให้มนุษย์ได้คิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยในการกรองอากาศเพื่อให้การทำงานของระบบงานเดินหายใจไม่ทำงานหนัก

จำหน่ายฟิลเตอร์

เลือกฟิลเตอร์กรองอากาศอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน | ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.


มารู้จักกับฟิลเตอร์กรองอากาศแบบต่างๆกัน          เครื่องกรองอากาศทำหน้าที่ในการกรองฝุ่น สิ่งสกปรกภายในอากาศ หากอากาศมีก๊าซออกซิเจนน้อยเกินไป หรือมีสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนอยู่เกินกว่าที่ร่างกายจะกรองได้ จะเป็นผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การกรองอากาศให้สดชื่นและสะอาดมากขึ้น มาทำความรู้จักกับตัวกรองอากาศหรือฟิลเตอร์กรองอากาศ ที่มีหลากหลายลักษณะและมีคุณสมบัติที่ต่างกัน ว่าแต่ละลักษณะนั้นแตกต่างกันอย่างไร โดยตัวกรองอากาศที่นิยมใช้กันมีดังนี้  MEDIUM MINI

จำหน่ายฟิลเตอร์

ฟิลเตอร์กรองอากาศทำงานอย่างไร | ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.


หลักการทำงานของฟิลเตอร์กรองอากาศ         ฟิลเตอร์กรองอากาศสามารถช่วยให้อากาศสะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม โดยการหมุนเวียนอากาศ ช่วยในการถ่ายเทอากาศไม่ทำให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้สถานที่อึดอัดจนเกินไป โดยเฉพาะให้อุตสาหกรรมที่เป็นสถานที่ที่มีสารเคมีในการทำงาน ที่ต้องเจอไอพ่นจากเครื่องจักรหลายชนิด ส่งผลทำให้อากาศเกิดเสียโดยที่เราไม่รู้ตัว จึงต้องมีเครื่องกรองอากาศเป็นตัวช่วยในการกรองอากาศ ให้มีการถ่ายเทที่ดี ใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วฟิลเตอร์กรองอากาศสามารถกรองอากาศได้อย่างไร บทความนี้เราหาคำตอบมาให้แล้ว  ฟิลเตอร์กรองฝุ่นระดับกลาง

จำหน่ายฟิลเตอร์

หลากหลายหน้าที่ของฟิลเตอร์กรองอากาศ | ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.


ฟิลเตอร์กรองอากาศคืออะไร          ฝุ่นควัน มลภาวะในอากาศเป็นตัวแปรที่ทำให้ร่างกายและสุขภาพในระยะยาวเป็นอันตรายได้ โดยอาจเป็นโรคร้ายแรงในอนาคตได้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้เกิดเครื่องกรองอากาศ โดยมีตัวกรองอากาศมีส่วนประกอบที่สำคัญอย่าง ฟิลเตอร์กรองอากาศ หรือ Air Filter  ที่ทำหน้าที่ในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อาจก่อผลเสียมนุษย์ ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษภายในสถานที่ที่พักอาศัย สถานที่ทำงานและโรงงานอุตสาหกรรมได้