Category: THAI HIRAKAWA CO.LTD.

เครื่องกำเนิดไอน้ำ คืออะไร ? | ไทย ฮิราคาวา บจก.


เครื่องกำเนิดไอน้ำ            เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือที่เรียกกันว่าหม้อไอน้ำ เป็นอุปกรณ์ผลิตไอน้ำ หรือกระบวกการผลิตไอน้ำนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ซึ่งการระเหยของน้ำถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ของหม้อน้ำทำให้เกิดความดันที่นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือขับเคลื่อนเครื่องจักรนั้นเอง ประเภทของบอยเลอร์ แบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ ที่ใช้งานทั่วไป 1.

ถังเก็บไอน้ำมีกี่ประเภท ? | ไทย ฮิราคาวา


ถังเก็บไอน้ำ คืออะไร            ถังเก็บไอน้ำหรือ Steam accumulator เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญในระบบหม้อไอน้ำหรือบอยเลอร์ โดยหน้าที่ของถังเก็บไอน้ำคือการกักเก็บไอน้ำที่หม้อไอน้ำผลิตในกรณีที่มีปริมาณการผลิตไอน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถังเก็บไอน้ำจะเก็บไอน้ำส่วนเกินตรงนั้นไว้ ทำให้ไอน้ำในระบบไหลได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ถังเก็บไอน้ำยังทำหน้าที่เก็บไอน้ำเอาไว้ใช้ในกระบวนการผลิตที่ใช้ไอน้ำไม่สม่ำเสมออีกด้วยเช่นกัน ถังเก็บไอน้ำสามารถแบ่งได้เป็น

บอยเลอร์คืออะไร ? | ไทย ฮิราคาวา บจก.


บอยเลอร์คืออะไร ?            บอยเลอร์ คือ เครื่องผลิตไอน้ำหรือเครื่องกำเนิดไอน้ำมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป  ได้แก่ แบบลูกหมู  แบบหม้อน้ำเรือ แบบหม้อน้ำรถไฟ และแบบหม้อน้ำสำเร็จรูปขนาดของบอยเลอร์มีลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ผลิตและจำหน่าย MP BOILER เครื่องกำเนิดไอน้ำหม้อไอน้ำ | บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัด


บอยเลอร์คืออะไร ?            บอยเลอร์ คือ เครื่องผลิตไอน้ำหรือเครื่องกำเนิดไอน้ำมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป  ได้แก่ แบบลูกหมู  แบบหม้อน้ำเรือ แบบหม้อน้ำรถไฟ และแบบหม้อน้ำสำเร็จรูปขนาดของบอยเลอร์มีลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ ภายใต้แบรนด์ MP Boiler โดย บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัด


บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัด ผู้จำหน่ายบอยเลอร์ เครื่องกำเนิดไอน้ำมาตรฐาน ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมบริการ เพื่อให้งานออกมาตรงกับงบประมาณ และตามความต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า www.mpthaihirakawa.com เว็บไซต์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไอน้ำ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกอย่างหลากหลายตามความเหมาะสมในการใช้งาน ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนในการขาย-ซ่อมบอยเลอร์ และให้บริการในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ South