Category: THAIPRADITH ADVERTISING CO. LTD.

วัสดุที่นำมาทำ ป้ายอักษรโลหะ มีอะไรบ้าง โดย ไทยประดิษฐ์โฆษณา บจก.


ป้ายอักษรโลหะ ผลิตจากวัสดุอะไร        ป้ายอักษรโลหะ เป็นป้ายที่มีลักษณะตัวหนังสือ หรือตัวอักษร โดยนำมาเข้ากระบวนการฉลุหรือตัดแต่ง แล้วนำมาขึ้นรูปเป็นตัวอักษร โลโก้ สัญลักษณ์ต่างๆ ใช้วัสดุต่างๆ ในการผลิต ไม่ว่าจะเป็น แผ่นสแตนเลส