Category: TSIC INTERTRADE CO.LTD.

การใช้งานรอกเครนไฟฟ้า โดย ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด บจก.


การใช้งานรอกสลิงไฟฟ้า           รอกสลิงไฟฟ้า เป็นรอกที่เหมาะสำหรับการใช้ยก ขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากที่มีวัตถุขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก รอกสลิงไฟฟ้ามีกำลังยกสิ่งของได้ถึง 30 ตัน ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ปัจจุบันรอกสลิงไฟฟ้าได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดาย มีน้ำหนักเบา

ลิฟท์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง โดย ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด บจก.


ลิฟท์ขนส่งมีกี่ประเภท อะไรบ้าง         ลิฟต์ เป็นพาหนะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของระหว่างชั้นในอาคาร ลิฟต์ในปัจจุบันใช้พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าในการทำงาน รวมทั้งด้านในตึกที่เป็นอาคารสูงๆอย่างเช่น บ้าน คอนโด อาคารสูง ฯลฯ