Tag: จำหน่ายคาปาซิเตอร์

5 วิธีการดูแลรักษาปั๊มน้ำ โดย ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.


การดูแลรักษาปั๊มน้ำให้มีการใช้งานที่ยาวนาน        – ควรตรวจเช็คปั๊มน้ำของท่านทุกครั้งหลังใช้งาน หากไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำเป็นเวลาควรปิดวาล์วน้ำให้สนิท ถอดปลั๊กไฟเพื่อปิดการทำงานของปั๊มให้เรียบร้อย – หากต้องการที่จะล้าง ผักผลไม้ หรือภาชนะ ต่างๆ ควรรองน้ำไว้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้จาก๊อกโดยตรง แค่นี้ก็สามารถช่วยลดการทำงานของปั๊มน้ำได้แล้ว