Tag: ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส

วิธีการดูแลราวกันตกอลูมิเนียม | พันธุ์นราโลหะการ


ราวกันตกอลูมิเนียม          ราวกันตกอลูมิเนียม สามารถติดตั้งได้ทั้งในและนอกอาคาร ด้วยคุณสมบัติของอลูมิเนียมที่ทนความร้อนจากแสงแดดได้ดี ทนน้ำ ทนฝน เคลื่อนย้ายได้ง่ายสามารถนำไปติดตั้งในตำแหน่งใหม่ได้อย่างสะดวก เพราะมีน้ำหนักเบา รวมไปถึงการที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เพิ่มความทนทานให้กับราวกันตกอลูมิเนียม  วิธีการดูแลราวกันตกอลูมิเนียม – ผ้าชุบน้ำหมาด

ท่อดูดระบายอากาศมีความสำคัญอย่างไร | พันธุ์นราโลหะการ บจก.


ท่อดูดระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม          ท่อดูดระบายอากาศมีความสำคญอย่างไรกับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างที่หลายท่านเข้าใจว่าโรงงานอุตสาหกรรมนั้นในบางที่หรือบางโรงงานอาจมีอากาศเสียหรือมลพิษทางอากาศซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างมากโรงงานอุตสาหกรรมจึงนิยมติดตั้งติดตั้งท่อระบายอากาศหรือท่อดูดระบายอากาศรวมถึงติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศเพื่อให้อากาศภายในโรงงานนั้นดีขึ้นและเป็นวิธีป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย จากสารมลพิษอากาศทั้งนี้ระบบดูดอากาศขจัดอากาศที่ปนเปื้อนในพื้นที่ทำงานและส่งออกไปยังภายนอกอีกด้วย ประโยชน์ในการติดท่อดูดระบายอากาศ 1.ช่วยในเรื่องของการดูดอากาศเสียและระบายอากาศที่เกิดจาก ฝุ่น ควัน กลิ่น ให้ออกสู่ภายนอกอาคาร 2.ช่วยให้ระบบไหลเวียอากาศจากภายในอาคารดีขึ้น 3.ช่วยลดความเสียหายของเครื่องจักรที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น