Tag: ตู้คอนโทรล

ระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม | ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.


ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมนั้นมีหลายประเภทแล้วแต่การออกแบบของแต่ละโรงงานจะมีการออกแบบระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและรูปแบบของการใช้งาน โดยการออกแบบระบบไฟฟ้าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไปนั้นจะมีปัจจัยที่ควรคำนึงถึงดังนี้ – ขนาดของโรงงาน – กำลังไฟฟ้าที่ต้องการใช้งาน – กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม – ประเภทของอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานในโรงงานไฟฟ้า – ปัจจัย

อุปกรณ์สำคัญในตู้สวิตช์บอร์ดมีอะไรบ้าง ? | ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.


รับติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ด           ตู้สวิทช์บอร์ด หรือ ตู้ MDB  เป็นแผงจ่ายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ๋ มีหลากหลายแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมทั้งขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งานนิยมใช้ในอาคารกลางถึงขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟเป็นจำนวนมาก อุปกรณ์ที่สำคัญภายในตู้สวิตช์บอร์ด

เบรกเกอร์คืออะไร ? | ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์


จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เบรกเกอร์คุณภาพดี           เบรกเกอร์ เป็นทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้เบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติในระบบ           เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเบรกเกอร์จะทำการตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสายไฟ เช่น มอเตอร์, Generator

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบโซล่าร์ฟาร์ม งาน Solar farm โดย สยาม – ซันนี่ โวลท์ บจก.


บริการออกแบบ ติดตั้งระบบโซล่าร์ฟาร์ม งาน Solar farm       Solar PV หรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โซล่าเซลล์ ( Solar cells) คือ คืออุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น พลังงานไฟฟ้า

ตู้คอนโทรล คืออะไร ? | ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.


บริการออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล           ตู้คอนโทรลคือกล่อง หรือตู้ที่เป็นจุดศูนย์รวม ของการควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเป็นอย่างมาอย่างหนึ่งในตัวคอนโทรลไฟฟ้าทั้งระบบหรือเครื่องจักรต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคลุมไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไหยังส่วนต่างๆของเครื่องจักรในปัจจุบัน มีให้เลือกหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นชุดขนาดเล็ก ชุดขนาดใหญ่สำหรับอาคาร นอกจากนี้  ตู้คอนโทรลยังจัดการ

บริการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center System) โดย สยาม-ซันนี่ โวลท์ บจก.


ออกแบบ จำหน่ายพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าเดต้าเซ็นเตอร์ Data Center System บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรล บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน อาคาร ต่างๆ       ศูนย์ข้อมูล (data center) เป็นพื้นที่ที่ใช้จัดวางระบบประมวลผลกลางและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร โดยมากผู้ใช้งานหรือลูกค้าจะเชื่อมต่อมาใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายที่มาจากภายนอก Data