Tag: อุปกรณ์ดับเพลิง

เพราะเหตุใดจึงต้องมีป้ายเรืองแสงภายในอาคารหรือสถานที่ต่าง ๆ โดย แมสเทค ลิ้งค์ บจก.


เพราะเหตุใดจึงต้องมีป้ายเรืองแสงในสถานที่ต่างๆ          แผ่นป้ายเรืองแสง หรือ สติ๊กเกอร์เรืองแสง (Photoluminescence) เป็นป้ายสัญลักษณ์ ที่มีลักษณ์รูปร่างตามการใช้งาน อาธิเช่น เครื่องหมายห้าม เครื่องหมายบังคับ เครื่องหมายเตือน เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับความปลอดภัย

วัสดุป้องกันไฟและควันลาม คืออะไร โดย แมสเทค ลิ้งค์ บจก.


วัสดุป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier)          ในปัจจุบันประเทศไทยเรามีอาคารและสำนักงานจำนวนมาก ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านชีวิต และทรัพย์สินเป็นมูลค่ามหาศาล เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากระบบการป้องกันไฟของอาคารและสำนักงานเหล่านั้นไม่มีประสิทธิภาพ เลยได้มีการพัฒนาเทคโนยีในหลายๆด้าน เช่น การก่อสร้าง รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างและหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาวัสดุที่ทนต่ออัคคีภัย