Tag: เครนอุตสาหกรรม

รอกสลิงไฟฟ้า มีข้อดีอะไรบ้าง ? | บริษัท เอ บราเดอร์ จำกัด


      รอกสลิงไฟฟ้า เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ใช้งานง่าย สะดวกและยังติดตั้งรวดเร็วปลอดภัย เหมาะสำหรับงานยกย้ายสินค้า นิยมใช้ในงานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรม โรงกลึง โรงงานแปรรูปอาหารทะเล อู่ซ่อมรถยนต์ และอื่นๆ การเลือกใช้ รอกสลิงไฟฟ้า

สาระน่ารู้เกี่ยวกับรอกไฟฟ้า โดย บริษัท เอ บราเดอร์ จำกัด


รอกไฟฟ้า คืออะไร ?        รอกไฟฟ้า คือ อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงโดยอาศัยไฟฟ้ากับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ซึ่งลักษณะการทำงานของรอกไฟฟ้านั้นจะสามารถยกได้ทั้งแนวตรงและแนวโค้ง สำหรับข้อดีของรอกไฟฟ้า คือ มีน้ำหนักเบา ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย โดยรอกไฟฟ้าจะขับเคลื่อนไปตามรางวิ่งของเครน