Tag: เหล็กราคาถูก ระยอง

จำหน่ายเหล็กชลบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเหล็กจ๊อย | พิพัฒน์สตีล บจก.


เหล็กจ๊อย คืออะไร        เหล็กจ๊อย หรือที่เรียกันว่า เหล็กโดเวล (Dowel bar) เหล็กที่ถูกตัดมาจากเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย ใช้เป็นเหล็กสำหรับเสริมคอนกรีตบริเวณรอยต่อเพื่อความแข็งแรงและป้องกันการแตกร้าวของรอยต่อภายในคอนกรีต โดยหน้าที่ของเหล็กจ๊อย คือ จะเข้าไปทำให้คอนกรีตรับน้ำหนักได้ดีขึ้น ช่วยกระจายการรับน้ำหนัก