Tag: แอร์ตู้คอนโทรลระบายอากาศ

แอร์ตู้คอนโทรลตัวช่วยสำคัญในการระบายความร้อน โดย ทรัพย์วรา เทคโนโลยี บจก.


การระบายความร้อนด้วยแอร์ตู้คอนโทรล          การระบายความร้อนหรือระบายอากาศให้แก่ตู้คอนโทรล ตู้ที่มีไว้สำหรับควบควมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบไฟฟ้าหรือเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันตู้คอนโทรล ควบคุมระบบไฟฟ้ามีจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะพบตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือตามห้องเซิร์ฟเวอร์ และการที่ตู้คอนโทรลจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวช่วยทำให้ยืดอายุการใช้งานของตู้คอนโทรลใช้งานได้อย่างยาวนาน คือด้านระบบระบายอากาศ