Tag: โอริงไวตัน

ซีลยูริเทน คืออะไร ? | เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ บจก.


ซีลยูริเทนเอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์         ซีลยูริเทน คือ ซีลกันรั่ว, กันซึม นิยมใช้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซีลยูริเทนมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าใช้กับเครื่องจักรรุ่นใดซีลยูริเทนแบบใดจึงเหมาะสมกับการใช้งานกับเครื่องจักรนั้นๆ

ซีลยางวาล์วผีเสื้อคืออะไร มีข้อดีอย่างไร ? | เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ บจก.


ซีลยางวาล์วผีเสื้อ           ซีลยางวาล์วผีเสื้อ เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในแต่ละอุตสาหกรรม โดยยางที่ถูกออกแบบมาให้ใช้คู่กับปีกผีเสื้อจะสวมอยู่ตำแหน่งข้างบนลิ้นของวาว์ลเพื่อทำหน้าที่ปิดวาว์ล ไม่ให้มีของเหลวหรือก๊าซไหลผ่านซึ่งยางจะสวมผ่านรูของลิ้นทั้งรูบนและรูล่าง 5 ข้อดีของซีลยางวาล์วผีเสื้อ      

ยางกันกระแทก มีลักษณะการใช้งานอย่างไร | เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์


ยางกันกระแทก คืออะไร      ยางกันกระแทกเครื่องจักร นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นยางที่ใช้ในการลดแรงกระแทก และแรงสั่นสะเทือนลดแรงกระแทกที่เกิดจากการกระทบหรือป้องกันเครื่องจักรหรือสำหรับการป้องกันความเสียของเครื่องจักรและเป็นรอยต่าง ๆ     ยางกันกระแทกจำแนกการใช้งานออกเป็นตามขนาดและตามความสามารถในการรับน้ำหนักเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้แล้ว ทาง S P

ปะเก็นยางซิลิโคน คืออะไร ? | เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ บจก.


จำหน่ายปะเก็นยางซิลิโคน ปะเก็นยางซิลิโคนราคาถูก            ปะเก็นยางซิลิโคน เป็นที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและยา เนื่องจากปะเก็นยางซิลิโคนนั้น มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องสามารถสัมผัสอาหารได้ เป็นยางฟู้ดส์เกรด (FDA Rubber) มีความปลอดภัยสูง