Tag: Tokyo Keiki

จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค

กระบอกสูบนิวเมติกส์อุปกรณ์สำคัญของระบบนิวเมติกส์ | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.


มาทำความรู้จักกับกระบอกสูบนิวเมติกส์ให้มากขึ้น                กระบอกสูบนิวเมติกส์ CYLINDER คืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกล และพลังงานที่ได้จากกระบอกสูบนิวเมติกส์สามารถเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและเคลื่อนที่แบบหมุน ใช้ลมเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดแรงในแนวเส้นตรงทั้งการเคลื่อนที่ออกและเคลื่อนที่เข้า กระบอกสูบนิวเมติกส์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเครื่องจักร หรือเครื่องจักรอัตโนมัติ

จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค

Tokyo Keiki แบรนด์อุปกรณ์ไฮดรอลิคที่อุตสาหกรรมยอมรับ


Tokyo Keiki Tokyo Keiki ก่อตั้งขึ้นในปี 1896 ที่กรุงโตเกียว เมืองโคอิชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นผู้ผลิตเครื่องวัดความดัน และอุปกรณ์วัดอื่นๆแห่งแรกของญี่ปุ่น ต่อมาได้เริ่มผลิตเครื่องมืออุปกรณ์นำทาง เครื่องวัดความลึก พัฒนาเครื่องมือเกี่ยวกับการบินและเรดาร์ทางทะเล ต่อมา

จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค

มาทำความรู้จักกับระบบนิวเมติกส์ และอุปกรณ์นิวเมติกส์ | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.


อุปกรณ์นิวเมติกส์มีอะไรบ้าง  ระบบนิวเมติกส์ pneumatic มาจากภาษากรีก มีรากศัพท์มาจากคำว่า Pneuma หมายความว่าก๊าซที่มองไม่เห็น โดยระบบนิวเมติกส์ เป็นระบบที่อัดส่งอากาศไปตามท่อลมเพื่อถ่ายกำลังให้เป็นพลังงานกลให้เครื่องกลได้ขับเคลื่อน ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม อันได้แก่ การบรรจุหีบห่อสินค้า การเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องอัดลม เครื่องระบายความร้อน

จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค

ประโยชน์ระบบไฮดรอลิคในอุตสาหกรรมต่างๆ | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.


ระบบไฮดรอลิคกับอุตสาหกรรม           ระบบไฮดรอลิค hydraulic หมายถึงการไหลของน้ำ โดยในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้หมายถึงการไหลของของเหลวทุกชนิด โดยระบบไฮดรอลิคทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังในการเปลี่ยนของไหลให้เป็นพลังงานกล โดยการใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิคและมอเตอร์ไฮดรอลิคในการทำงาน ตัวอย่างงานที่นิยมใช้ระบบไฮดรอลิกได้แก่ ระบบเบรกในรถยนต์ แม่แรงไฮดรอลิค เครื่องอัด