Tag: Tween 80

Tween80

ประโยชน์ของทวีน80 (Tween80) | เพื่อนแท้ เคมีภัณฑ์ บจก.


ทวีน80 คืออะไร  ทวีน80 (Tween80) มีชื่อทางเคมีว่า Polysorbate80 เป็นสารลดแรงตึงผิว ที่มีลักษณะเหลวข้น สีเหลืองอ่อน มีกลิ่นเฉพาะตัว ทวีน80 ทำหน้าที่ในการเชื่อมระหว่างน้ำกับน้ำมันอัตราการใช้งานอยู่ระหว่าง 1%-5% ให้ทั้งสองส่วนผสมเข้ากันได้ นอกจากนี้สามารถนำทวีน80

จำหน่ายเมนทอล

Silicone Emulsion คืออะไร | เพื่อนแท้ เคมีภัณฑ์ บจก.


Silicone Emulsion คืออะไร  Silicone Emulsion ซิลิโคน อิมัลชัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรต่อความร้อน เมื่อน้ำมันซิลิโคนกระจายตัวในของเหลว Silicone Emulsion มักนิยมนำไปบำรุงผิว เพื่อให้ผิวมีความชุ่มชื้น ช่วยในการเคลือบผิว หรือใช้กับงานอื่นๆ

จำหน่ายเคมีภัณฑ์

สารลดแรงตึงผิวมีประโยชน์อย่างไร | เพื่อนแท้ เคมีภัณฑ์ บจก.


สารลดแรงตึงผิวในผลิตภัณฑ์ต่างๆ   สารลดแรงตึงผิว ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย สารลดแรงตึงผิวมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์หรือในชีวิตประจำวันเองก็ดี บางผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่กันเป็นประจำต่างก็มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว อาทิเช่น น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม  แชมพู สบู่ ยาสีฟัน กาว ยากำจัดศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลากหลายชนิด